Genealogie familie Tabeling

De herkomst van onze familie ligt in Duitsland, in het district Vechta van het groothertogdom Oldenburg. In de 17e eeuw waren in het district Vechta de hofstede's Tabeling Hagstedt en Tabeling Wöstendöllen (behorende onder de gemeente Visbek) , Tabeling Oythe en Tabeling Hausstette bekend. Onze wortels liggen bij de hofstede Tabeling in Hausstette dichtbij Lüsche, beide deeluitmakend van de gemeente Bakum.

De oorsprong van de naam Tabeling (blijkens de registers van 1498) komt van Tabellinck (uit Hausstette), Tabell (uit Hagstedt en Wörstendöllen), Thabynck (uit Twistringen, district Diepholz) en van Tabel (uit Oythe). Niet te verwarren met de naam Tameling; dit is een andere familie.

De oudst bekende Tabeling is Marten Tabelinck uit Hausstette. Zijn naam komt voor in 1549. Hij was hofhorig aan de landsheer, de Vorstbisschop van Münster, in deze vertegenwoordigd door de drost van het ambtshuis Cloppenburg.

Een aantal Tabelingen waren hereboeren, zoals Martin Tabeling (geboren omstreeks 1654) hereboer op hofstede Tabeling in Hausstette, zijn zoon Hermann Tabeling (geboren omstreeks 1672) die zijn vader opvolgde en zoon Martin Tabeling (geboren omstreeks 1688) die hereboer was op Krüβmanns hofstede in Hausstette en zich Krüβmann noemde.

Zoon Johann Tabeling (geboren omstreeks 1684 in Hausstette) volgde Rudolf Ostendorf op als landvoogd van Lüsche. Lüsche was indertijd een enclave van de Gemeente Krapendorf, behorende tot het ambtshuis Cloppenburg. De dienst van de voogd was aan De Kreienborg verbonden. De Kreienborg was lang in bezit van Tabeling, maar ging in 1841 bij gebrek aan nakomelingen over naar een andere familie.

Enkele zonen van Johann Tabeling namen de naam aan van de hoeve die zij bezaten, zoals Schwarte, Schlaphorst, Kröger, Cathmann en Nipper. Nakomelingen van een zoon van zijn broer Rudolf werden Scheve genoemd. Daarmee verdween voor een deel de naam Tabeling. Maar het omgekeerde kwam ook voor. Weβel Wichmann huwde in 1734 met erfgename Maria Tabeling; nakomelingen werden Tabeling genoemd. De hofstede Tabeling in Hausstette (Uppe Stadt 9) is heden ten dage nog in bezit van de familie Tabeling.

In de jaren 1846 tot 1893 emigreerden veel Tabelingen, nakomelingen van de hofstede in Hausstette, naar Amerika. Zij vestigden zich onder andere in Cincinnati/Ohio, San Diego/California, Cloverport/Kentucky, Baltimore/Maryland, Maydale/Kansas en Boston/Massachusetts. Zie voor nadere informatie de pagina Emigration to America.

Eerder al emigreerden Tabelingen naar Nederland. Vóór 1817 vestigde Friedrich Anton Tabeling (alias Johan Diederich Tabeling) zich in Amsterdam, in 1830 gevolgd door zijn broer Johan Diederich Tabeling die zich nadien in de Helder vestigde. Zie voor nadere informatie de pagina Emigratie naar Nederland.

Een ander deel van deze nakomelingen van de hofstede in Hausstette, kleermakers afkomstig uit Cloppenburg, vestigden zich vanaf in 1893 in Kampen en Nijmegen, maar keerden tussen 1940-1945 terug naar Duitsland.

Tabelingen die zich in Zwitserland vestigden zijn ook afkomstig van de hofstede Hausstette, maar niet degenen die zich in Frankrijk vestigden (zie pagina Tabeling en France); zij zijn afkomstig van de hofstede in Oythe. Informatie over de nakomelingen van de verschillende hofstedes is opgenomen in het Duitstalige deel.

Als u meer wil weten over onze familie, dan nodig ik u uit om door te klikken naar de stamboom die als routekaart dient en door te klikken naar de epiloog en naar informatie. Mocht u aanvullende informatie willen hebben of ontvangen, dan nodig ik u uit om met mij contact op te nemen.

Terug naar de hoofdpagina

© 2004 Webmaster Arie Tabeling

GEGEVENSBESCHERMING:

Deze website is met dank aan vele relaties tot stand gekomen. De opgenomen genealogische gegevens zijn nadrukkelijk alleen bedoeld voor niet-commercieel en persoonlijk gebruik om tot een uitwisseling van gegevens te komen bij eventuele gezamenlijke voorouders. Onder geen beding mogen de genealogische gegevens worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de Webmaster. Ook verspreiding via CD-rom of Internet is zonder schriftelijke toestemming van de Webmaster niet toegestaan.

 

PRIVACY:

Volgens de wet op de privacy heeft u het recht te eisen uit de gegevens op deze homepage te worden verwijderd. Als u opmerkingen heeft of als u wenst te worden verwijderd, neem dan contact op met de Webmaster.